Florbal FBC Kadaň, 1. liga florbalu, galerie, hráči florbalu, fotky z florbalu, florbalová videa, Klášterec nad Ohří

Florbal

Odkazy

 

Fotogalerie

Spřátelené stránky

Martin Žaloudek WEB
pocitadlo
Mr Chews asian
sponzor vizab


Web Page Rank Icon

Z florbalkadan.cz

Letní posila Jakub Procházka

09.08.12 Zdravím všechny spoluhrá?e a ?tená?e. Dostala se ke m? novinka, že by nás na následující sezonu m?l posílit náš spoluhrá? a kamarád Jakub Procházka. Proto mi to nedalo a ud?lal jsem s ním menší rozhovor... Ahoj Jakube, p?edstav se trochu ?tená??m. ?ekni nám n?co o sob?. Jsem normální 19ti letej kluk´se vším všudy a studuju Stavárnu v Kadani.V posledních 4 letech jsem hrál za TJJM Chodov a FBC Liberec a te? se kone?n? zas vracím do mého milovaného mate?ského klubu. Co jsem m?l o tob? zprávy, zkoušel jsi se probojovat do extraligového týmu muž? v Liberci. Jak to dopadlo? V Liberci to bylo super.Fajn parta lidí, omlazení kádru muž? a vše co jsem si mohl jen p?át.Dostal jsem šanci se ukázat a myslím že jsem jí nezahodil a? na mém neobvyklém postu v obran?, ale i s tím jsem se dokázal poprat a možná mi to sedlo více než v útoku.Odehrál jsem 6 utkání proti prestižním soupe??m jako Tatran St?ešovice nebo mému bývalému týmu Chodovu a i jiným tým?m z extraligy.Problémem je pro m? ovšem škola mám tento rok maturitu a nestíhal bych dojížd?t 3x týdn? do Liberce každý týden a zárove? se u?it, navíc by to bylo i velice finan?n? nákladné tak jsme se s trenéry z Liberce dohodli na ro?ním hostování v Kadani zatím jen po telefonu ,ale vše se dotáhne b?hem pár dní. Pro? jsi se rozhodl vrátit se do Kadan?? ?eká m? poslední rok na st?ední škole a musím jí dotáhnout do úsp?šného konce. Bavil jsi se už s trenérem jakou formou p?jdeš do Kadan?? Mluvili jsme zatím s trenérem jen po telefonu tak že to byla spíše jen taková dohoda že posílím na tento ro?ník A mužstvo Kadan?. O ostatních v?cech a mém postavení v týmu bude s trenérem ?ešeno až osobn?.Bude to prozatím jen ro?ní hostování a p?íští rok se uvidí jak a kde budu pokra?ovat. Co letní p?íprava? Jedna z podmínek pro za?azení do „A“ týmu je ?ádná ú?ast na trénincích a také fyzické testy za?átkem zá?í. Máš z Liberce natrénováno? Jsi ve form?? N?co natrénováno mám i n?kolik turnaj? jak jsem jíž psal mám za sebou takže to není tak hrozné, ale trošku stále klopýtám s fyzi?kou což je u m? v posledních letech známá v?c. Snažím se na tom pracovat a neustále se to zlepšuje doufám že tedy budu na nadcházející sezonu správn? p?ipraven, abych byl p?ínosem pro náš tým. K týmu se p?ipojilo n?kolik nových hrá??, pomineme-li návrat zkušeného branká?e, máme zde n?kolik slibných hokejových posil. Už jsi se sta?il s kluky seznámit? Zatím bohužel ne momentáln? jsem totiž na brigád? kde d?lám každý den 12ky takže jsem zatím nem?l možnost se dostavit na trénink navíc jsem se s trenérem domlouval teprve v?era takže se jist? brzy dostavím, abych mohl poznat mé nové spoluhrá?e.Sám vím že spousta hokejist? p?esedlává na florbal není to zas takový rozdíl takže hokejisti budou ur?it? super.T?ším se tedy na novou sezonu moc , protože v??ím že s t?mito posilami budeme velice dob?í.Doufám že s takovým týmem budeme mít i ty nejvyšší ambice. Jak se t?šíš na tréninky? Jaké jsou tvé p?ednosti a co by jsi m?l ješt? dopilovat? Na tréninky se velice t?ším máme skv?lého trenéra ,který do toho dává srdce což je hlavní. Mojí p?edností je asi práce s hokejkou a p?ehled ve h?e ?ímž myslím rozdávání mí??.Dopilovat bych m?l spoustu v?cí nikdy není nic perfektního a vždy se musí všechno pilovat i to co považujeme za naši p?ednost , ale asi nejv?tším problémem je u m? již zmi?ovaná fyzi?ka. Díky za rozhovor, ahoj na tréninku J

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

Zm?na tréninku st. 11.6.

09.06.08 Z d?vodu fotbalu je st?ede?ní trénink p?esunut na ?tvrtek 12.6. od 18:30.

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

Docházka

04.06.08 P?idal jsem novou docházku trénink?, doufám, že v pátek se sejdeme v hojn?jším po?tu!

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

Florbalová galerie

Get the Flash Player to see this player.

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(05.10.12) FBC plze? - FBC DDM "KATI" Kada?

v sobotu 6.10 odjíždí kada?ští Kati do boje proti Plzni, která vede 2. ligu.

sraz ve 12h u Lidlu v Kadani.

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(29.09.12) Bilance Kat? po prvních 2 odehraných utkáních

Zdravím všechny ?tená?e, cht?l bych se zde pod?lit  o výsledky muž? 2, hrajících 2. ligu. 

22.9. Kati p?ivítali doma nep?íjemné hosty z Karlových Var?, kde se první a druhá t?etina povedla nad rámec o?ekávání a do t?etí t?etiny šli Kati do vedení 6:1. Ve t?etí t?etin? se bohužel utkání zvrtlo. Tomu také odpovídá po?et minut v oslabení (12). P?esto si Kati výsledek dokázali pohlídat a po t?etí t?etin? která skon?ila 5:4 byl celkový obraz zápasu 11:5 pro domácí.

29.9. Tentokrát již hostující Kati zavítali na p?du silov? hrajících Lovosic. Po celkem povedené první t?etin? na tom byli lépe hostující Kati a to v pom?ru 3:2. Druhá t?etina byla o poznání slabší, p?esto Kat?m poda?ilo p?idat další 2 branky a zvýšit náskok na 5:2. Do t?etí t?etiny nastoupili Kati ve ?ty?ech po faulu z druhé t?etiny, kdy domácí neprom?nili trestné st?ílení. 8 sekund na za?átku t?etího d?jství po vyhrané buli domácích šla k?ižná p?ihrávka a st?ela z první a bylo sníženo na 3:5 pro Lovosice. T?etí t?etina byla jako na houpa?ce, po n?kolika výte?ných akcí první úto?né p?tice se Kati museli bránit náporu domácích. Kati nápor domácích ustáli a ješt? stihli p?idat branku do prázdné klece kdy domácí hráli power-play. Výsledek zápasu 6:3 pro Katy.

Jelikož se ješt? neodehráli všechna utkání druhého kola, jsou Kati prozatím na první p?í?ce ligové tabulky. Za zmínku stojí také forma Martina Šímy, který má po dvou zápasech 8 bod? (5+3) a vede kanadské bodování sout?že.

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(21.09.12) 1. zápas

 

A JE TO TADY !!!

v sobotu 22.9 v 19h vyb?hnou letos poprvé kadanští "KATI" na domácí palubovku, kde se utkají s varskými "huriccan". Tuto sezónu má á?ko vysoké ambice, proto posílilo o sedm výborných hrá??.

PROTO VŠICHNI DORAŽTE A POMOZTE NÁM KE T?EM BOD?M !

 

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(17.09.12) Valná hromada

18.9 SE KONNÁ SCH?ZE VALNÉ HROMADY. V 17:00 V HALE. DORAŽTE VŠICHNI CO CHCETE N?CO ?ÍCT, ZM?NIT NEBO SI JEN POSLECHNOUT VYHLÍDKY DO DALŠÍCH LET A V?BEC FUNGOVÁNÍ NAŠEHO TÝMU !

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(10.09.12) Mini turnaj FBC DDM Kada?

Výsledky z ned?lního minu turnaje hraného ve sportovní hale v Kadani.

A team 9:3 B team

B team 5:9 Anus

A team 9:4 Anus

1) A team

2) Anus

3) B team

Nejlepší branká?: Podzis

Nejlepší úto?ník: Faly

Nejlepší obránce: Kájík

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(09.09.12) FBC DDM KADA? 14:2 TJ BANÍK SOKOLOV

V?erejšího dne do Kadan? zavítal 2.ligový Sokolov, na který v nadcházející sezon? narazíme. Hostující tým dorazil bez p?ti svých opor, které nechal odpo?ívat doma z d?vodu ned?lního pohárového zápasu s Chomutovem. Utkání za?al v poklidném tempu kdy naši borci kontrolovali hru a soupe?e prakticky do žádných vyložených šancí nepoušt?li. V pr?b?hu utkání se Sokolov dostal do n?kolika slibných šancí. Domácí však vždy podržel jeden z tria branká??. Na za?átku t?etí t?etiny byla domluvena p?esilová hra, kterou první úto?ná trojice domácích s p?ehledem prom?nila. Poslední t?etina se prakticky odehrála jen z povinnosti a bylo to také vid?t na obranné h?e kdy domácí dvakrát inkasovali. Po ukon?ení zápasu si každý z hrá?? zkusil trestné st?ílení.

Skóre zápasu 14:2 pro domácí

 

st?ely na branku 49:21 pro domácí

 

St?elci: Št?rba 5, Malý 2, Zelinka 2, Žemli?ka 2, Limberg, Procházka, Kleš?

Sestava domácích:

Ciota, Hlavá?, Kroupa

Dolanský, Chládek, Herout, Zelinka, Zýka

Št?rba, Žemli?ka, Limberg, Malý, Odlas, Procházka, Kleš?, Šíma, Ki?ura

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(06.09.12) Víkendový program

V sobotu "A" team ?eká p?átelské utkáním s týmem TJ Baník Sokolov. Sraz na zápas v 15:15 ve sportovní hale. V ned?li klub po?ádá p?átelský miniturnaj mezi muži A, muži B a muži C. Rozpis zápas?: 15:30 Rozcvi?ka, 16:00 Muži A - Muži B, 17:15 Muži B - Anus, 18:30 Muži A - Anus. Sestavu na sobotní p?átelské utkání sd?lí trenér dnes na tréninku. Sestava "A": Ciota, Kroupa, Hlavá? - Chládek, Zelinka, Zýka, Herout, Dolanský - Žemli?ka, Limberg, Šterba, Procházka, Odlas, Malý, Kleš?, Šíma, Ki?ura

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(05.09.12) Informace k DDOROSTENC?M !!!!!!!!!

Nazdar Kluci.....

 

tréninky budou probíhat ve stejném ?ase a dnech jako lo?skou sezonu.

To Znamená:   úterý  - 16:30

                           pátek - 16:30

 

Za?neme p?íští týden v úterý a dostanete info o sezon?.

Sejdeme se taky v sobotu v 18:30 ve sportovní hale v Kadani a odehrajeme p?átelské utkání s týmem Sparty.

 

Pro kontakt se mnou použijte moje do?asné telefoni ?íslo: 723934115

 

 

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(27.08.12) FBC DDM Kada? 7:6 FBC Kladno B

V pátek náš tým zavítal na p?du kladenské sportovní haly kde jsme se utkali s Kladenskou rezervou, tedy s "B" týmem který stejn? jako my hraje 2.ligu jen jinou divizi.

 

Do zápasu jsme nastoupili v provizorní sestav?:

Kovalský

Herout - Chládek

Zýka - Solar

Procházka - Limberg - Malý

Ki?ura - Žemli?ka - Šterba

Pinc - Faldus

 

Za?átek zápasu jsme zaspali a prohrávali jsme 2:0. 4 vte?iny p?ed koncem první t?etiny snížil v oslabení po krásné individuální akci Šterba. Ve druhé t?etin? jsme m?li jednu šanci za druhou. V?tšina ze st?eleckých pokus? skon?ila bu?to na ty?i a nebo jsme jen t?sn? minuli branku. V neposlední ?ad? nás také n?kolikrát vychytalo branká?ské duo domácích. I p?es naší špatnou koncovku se nám poda?ilo t?etinu vyhrát v pom?ru 3:1 a celkov? jsme byli ve vedení 4:3. Když se prosadil Solar ze standartky, Št?rba si nab?hl a z druhé vlny zaskóroval a v neposlední ?ad? p?edvedl skv?lý náb?h Zýka. Soupe? hrozil hlavn? z breakových situací, kdy chodil 4 na 2, 3 na 2. V n?kterých situacích nás doslova zachránil Kovi. Ve t?etí t?etin? jsme alespo? dle mého pohledu m?li více ze hry my, kdy jsme tvo?ili hru a m?li šanci za šancí. Dostali jsme se do slibného vedení 6:4. V tu chvíli se hrálo nahoru a dolu a soupe? po 2 akcích srovnal stav na 6:6. Minutu p?ed koncem se nám poda?ilo vst?elit branku a dostat se tak do t?sného vedení 7:6. Domácí odvolali zhruba 40 vte?in p?ed koncem branká?e a za?ali nás tla?it. K našemu št?stí se nám tento stav poda?ilo udržet a my jsme získali pomyslné 3 body.

 

Branky: 2x Šterba, 2x Zýka, Limberg, Faldus, Solar

 

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(20.08.12) Trénink - zm?na !!!

Tento týden jsou tréninky v pond?lí 18h a ve ?tvrtek od 19h !!!

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(31.10.07) Unud?nej štoural!

(24.10.07) Pozor kouše

(31.08.07) P?átelák

Odjezd v ned?li 2.9.07 ve 12:00, sraz v CV ve 12:30 (já z Klášterce nejedu, tak si domluvte auta.) Vlasta

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(09.08.07) P?ísp?vky

Do 14.8. musí všichni hrá?i mužstva muž? A+B p?inést 1000,- K?!!! Priorita 1!!!
Jméno P?ísp?vky Max p?ísp?vky
Bajer 300 3000
Baránek 300 3000
Burian 1000 3000
Faldus 0 3000
Hagara 0 3000
Hanzl 0 ?
Herout 300 3000
Hlavá? 300 3000
Hlavá?ek 0 ?
Klapko 0 3000
Kleš? 0 ?
Krejza 0 3000
Krippner 0 3000
Pinc 500 3000
Plomer 1500 3000
Polák 500 3000
Prášil 0 3000
Ry?i 300 300
Solar 500 3000
Šafi 500 3000
Šíma 300 3000
Šlechta 0 3000
Šouta 300 300
Va?ha 0 1000
Weiss 3000 3000
Živný 1000 3000
10600 61600

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(26.06.07) Organizace summer cup 2007

Organiza?ní výbor zájezdu rozhodl o následující organizaci:
Vedoucí zájezdu/foto editor: Burian (zodpov?dný za: organizace zájezdu, sbírání usv?d?ujícího materiálu)
Kulturní referent st?eda: Baránek (zodpov?dný za: organizaci st?ede?ního kulturního programu)
Kulturní referent ?tvrtek: Schafferhans (zodpov?dný za: organizaci ?tvrte?ního kulturního programu)
Kulturní referent pátek: Polák (zodpov?dný za: organizaci páte?ního kulturního programu)
Kulturní referent sobota: Picek (zodpov?dný za: organizaci sobotního kulturního programu)
Všichni ú?astnící zájezdu mají povinnost se t?chto program? zú?astnit!

Hajzl bába: Šíma
(zodpov?dný za: toaletní papír, hygienu, rozpis návšt?v toalety s rovnom?rným rozložení)
Lékárník: Ry?i
(zodpov?dný za: pln? p?ipravenou zelenou lékárnu, p?edevším homeopatika)
Psychoterapeut : Schafferhans
(zodpov?dný za: vypráv?t pozitivní p?íb?hy , zaznamenávat a pozd?ji reprodukovat všechny události)
Psycholog: Pinc
(zodpov?dný za: všechno a všechny rozebrat, neustále udržovat plynulost komunikace)
Hasi? žízn?: Va?ha
(zodpov?dný za: dopl?ování tekutin všeho druhu a tím tak odvracet nebezpe?í dehydratace, dohlížet na pozvolné odbourávání alkoholu v krvi)
Sexuolog: Polák
(zodpov?dný za: sexuální výchovu, sexuální stav ú?astník? a všech žen v okolí do 10 km od Liberce)
Popelá?: Bajer
(zodpov?dný za: správné ukládání odpadu a odpadlík? na p?edem ur?ená místa)
Komentátor: Solar
(zodpov?dná za: vtipné a bryskní komentování probíhajících událostí, )
Týmová asistentka: Plomer
(zodpov?dná za: uspokojování pot?eb všech neuspokojených, v p?ípad? pot?eby slouží i dob?e platící ve?ejnosti)
Inženýr: Šouta
( zodpov?dný za: obstarává všechny mozkové operace, svým p?íkladným nasazením mozkové aktivity stimule ostatní k podobnému využívání a tím udržuje skupinu na stejné intelektuální výši)
Ochranka: Malý
( zodpov?dný za: dohlíží na pln?ní všech zodpov?dností u zodpov?dných ú?astník?, netoleruje odchylky)
Chemický laborant: Picek
( zodpov?dný za: antidopingové zkoušky, k tomuto ú?elu zajistí dob?e vybavenou farmaceutickou laborato?)
Krotitel had?: Hlavá?
( zodpov?dný za: pravidelné krocení had?)
Odborník v oboru d?tské psychologie: Herout
( zodpov?dný za: jde p?íkladem p?i rozvíjení pubertálního ducha)

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(24.06.07) Summer CUP

Zatím zaplatili: 1. Burian
2. Hlavá?
3. Polák
4. Plomer
5. Pinc
6. Šou?ák
7. ?y?i
8. Malý
9. Bajky
10. Soli
-----
11. Schäfferhans
12. Šíma
13. Picek
14. Kallous

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(06.06.07) Doplacení dluh? za sezónu 2006/2007

Byl bych rád kdybyjste si doplatili dluhy.
Pinc 1000,- K?
Hanzl 2000,- K?
Malý 1500,- K?
Kokrment 500,- K?
Budák 500,- K?
Krejza 500,- K?
Matoušek 3000,- K?
Šlechta 500,- K?
-----------------------
Sezóna 2007/2008
?erven min. každý 300,- K? (máme dluhy, tak se snažte co nejdr?íve)

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(03.06.07) Oznámení

(23.05.07) Už je to tady, konec flákání!

Letmá p?edstava trénink?:
1) ?erven (t?locvi?na- florbal taktika, 1. ZŠ fotbal+rugby rozhejbání se)
2) ?ervenec (vytvrvalost oblast Kada?, fotbal 1. ZŠ a p?átelské utkání p?ed CZ open domluven Belgický klub, ú?ast na CZ open)
3) srpen (rychlost, síla horní ?ást t?la, 1.ZŠ-fotbal+rugby)
4) zá?í florbal (technika, taktika)
----------
Za?átek letní p?ípravy
Vydáno dne 23. 05. 2007 (6 p?e?tení)
Pro všechny hrá?e mužského týmu A + B a junio?i za?íná letní p?ípravava p?átelským utkáním 04.06.07 od 19:30 do 21:00 v chomutovské sportovní hale. Ú?ast na letní p?íprav? je pro všechny hrá?e nutná, podrobnosti o p?íprav? obdržíte na prvním tréninku. Po?ítám se všemi hrá?i, kte?í se zú?astnili sezóny 2006/2007 (juni?i, muži). Stanovená pravidla z minulého roku jsou stále platná, tak se mi v p?ípad?, že nem?žete na trénink, omlouvejte na tel. 604 856 846 nebo ICQ 676 512 251 (pokuta za neomluvený trénink platí!)

kosticka - komentáře (0/) - kosticka

(19.05.07) Summer Cup 2007

Turnaj je zaplacen, od ú?astníku budu vybírat 500,- K?. Po?ítam s t?mito hrá?i: Burian Hlavá? Polák Va?ha Solar Bajer Schäfferhans Pinc Herout Plomer Šíma Picek Malý Ostatní se ješt? samoz?ejm? m?žou p?ihlásit.

kosticka - komentáře (0/) - kosticka


-> Více novinek ->